<img height=1 width=1 style=display:none src="https://www.facebook.com/tr?id=1955324614736983&ev=PageView&noscript=1">
Thương trường đầu tiên dựa trên cơ sở công nghệ Blockchain dành cho nhà giao dịch và công ty môi giới
Bạn có thể chọn công ty môi giới để giao dịch trên các sở giao dịch tiền tệ và sở giao dịch Crypto tệ.
Qũy của khách hàng được giữ gìn trên hợp đồng thông minh.
Bảo đảm rút tiền từ bẫt cứ công ty môi giới nào.
Bạn xác minh tài khoản chỉ một lần để giao dịch với hàng trăm công ty môi giới.
Nạp/rút qũy bằng Crypto tệ.
Bạn có thể đóng đến 100% phí dịch vụ của công ty bằng token.
Telegram Bitcointalk Viđeo
Số thời gian còn lại trước ICO
41
ngày
05
giờ
11
phút
29
giây
Kết quả pre-ICO:
$506782.5
Số lượng token còn lại:
121041
Ngày 1 tháng 12- ngày 24 tháng 1
Vòng bán token nội bộ
Mua token
Subscribe to our news
 • financemagnates
 • coinspeaker
 • vc.ru
 • bitsmedia
 • cryptoinsider
 • themerkel
 • metaquotes
 • planet Blockchain

Về sàn Serenity

Sàn Serenity thống nhất nhà giao dịch và công môi giới có bất cứ quyền tài phán naò trên toàn thế giới. Nhờ hệ thống lưu ký và công nghệ Blockchain sàn Serenity đảm bảo giao dịch thẳng thắn và khả năng rút qũy.
Thương trường giảy quyết những vấn đề lớn như sau:
Một trong những mục đích của dự án là ngăn chặn biển thủ trên thị trường Forex thông qua Blockchain.
Serenity thống nhất các công ty môi giới Forex và các sở giao dịch Crypto tệ tại một sàn, do đó ngành công nghiệp Forex vảo một mô hình mới.
Serenity thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp Forex trên cơ sở không gian đã tiêu chuẩn hóa trên Blockchain với yêu cầu và điêu kiện bằng nhau.
Với tư cách là một trọng tài viên, sàn Serenity giải quyết các tranh chấp giửa công ty môi giới và khách hàng.
Serenity ghi chép lịch sử giao dịch trong Blockchain công khai để ngăn chặn sửa đổi.
Khách hàng được bảo vệ ngay cả khi giao dịch với công ty môi giới nước ngoài.
Serenity giảy quyết vấn đề lòng tin của khách hàng cho công ty môi giới nhỏ và mới cũng như thúc đẩy thu hút khách hàng.
Serenity tăng chất lượng dịch vụ của công ty môi giới nhỏ thông qua cung cấp thanh khoản.
Bạn đi qua thủ tục KYC chỉ một lần để giao dịch với hàng trăm công ty môi giới.

Nó hoạt động như thế nào

general Các lệnh giao dịch ghichép trong Blockchain Tập hợp thanh khoản Khách hàng đăng ký trênSerenity Theo kết qủa, Serenitytrả lại qũy cho nhàgiao dịch hoặc công tymôi giới Kiểm tra cáclệnh giao dịchmiễn phí Ủy ban trọng tàiphân xử tranh chấp Không có phản đối Khách hàng thua lỗ Khách hàng kiếm lời Có phản đối $ Khách hàngnhận qũy từcông ty môigiới Khách hàngchọn công tymôi giới từdanh sách Các công ty đã kếtnối với hệ thống Công ty giao dịch phảichuyển qũy đến kháchhàng Qũy chuyển cho công tymôi giới Khách hàng giaodịch. Hệ thộngnhận dữ kiệu từsàn giao dịch Vớ́i sự giúpđỡ của hợpđồng thông minhqũy được dựtrữ trên tàikhoản Lệnh giaodịch đượccoi là đãkế thúc Khách hàng giử đơn khiếunại đến Serenity Khách hàng có thể rút qũyhoặc chuyển qũy đến công tymôi giới khác miễn phí

Đã hợp tác với chúng tôi rồi

IQ Option là một trong những công ty môi giới tùy chọn nhị phân lớn nhất với luân chuyển hàng tháng là $11 000 000 000.
FINACOM PLC LTD (“Financial Commission”) là tổ chức tự điều chỉnh độc lập đầu tiên giảy quyết tranh chấp mà tập trung vào thị trường Forex.
UpTrader cung cấp các giải pháp có sẵn cho công ty môi giới, Forex Startup, nhà đầu tư, Quỹ phòng hộ, công ty đầu tư và công ty kinh doanh độc quyền.
UpTrader cung cấp các sản phẩm có sẵn và các giải pháp được tinh chỉnh phù hợp cho một công ty môi giới từ đầu.
Từ 2016, Grand Capital cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho giao dịch trực tuyến trên thị trường tài chính tới các nhà giao dịch trên toàn thế giới.
XP Options cung cấp sàn giao dịch chuyên nghiệp và tiện lợi để tiếp cận thị trường quyền chọn nhị phân.
Công ty môi giới Forex hoạt động theo tiêu chuẩn cao nhất trên lĩnh vực tài chính. Công ty cung cấp các dịch vụ cho giao dịch tiện lợi tới chuyên gia và những người vừa bắt đầu
Công ty môi giới Forex cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy cho giao dịch trên thị trường tài chính tới khách hàng trên toàn thế giới.
Công ty môi giới Larson&Holz IT Ltd được sáng lập vào năm 2004 với mục đích cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến trên thị trường tài chính quốc tế.
Thêm công ty của bạn
Xem tất cả

Kế hoạch thực hiện

Những сhức năng chính của Serenity
Hệ thống thanh toán là sự phát hành token cho tài khoản nội bộ và sự thực hiện hệ thống đổi token sang tiền tệ thanh khoản như Bitcoin, USD và Etherium. Depositary là hệ thống nhận giữ của Serenity cho qũy của khách hàng bởi hợp đồng thông minh. Trọng tài là sự kết nối các dịch vụ trọng tài tự động, liên kểt với hệ thống Serenity, thực hiện trọng tài thủ công. Quảng cáo- là sự tạo bộ phần hỗ trợ khách hàng và bộ phần bán hàng
$5M — Hệ thống KYC
Các vấn đề pháp lý là qúa trình chuẩn bị các tài liệu và giấy phép để thu thập dữ liệu khách hàng mà sử dụng hệ thống thanh toán Serenity. Xác minh là quá trình thu nhập và xác minh của dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ môi giới thông qua sàn Serenity. Việc sử dụng chung dữ liệu- là phương pháp giải quyết các vấn đề pháp lý đối với việc sử dụng dữ liệu khách hàng cùng với công ty môi giới.
$10M — Blockchain riêng biệt
Chúng tôi phát triển Blockchain riêng biệt nhằm mục đích lưu giữ dữ liệu về các lệnh giao dịch, phát triển sự liên kết giữa blockchain và các sàn giao dịch. Chúng tôi phát triển ứng dụng cắm máy chủ và khách hàng để ký kết các lệnh giao dịch trên MT.
$14M — Cung cấp thanh khoản
-Kết nối bridge cho những sàn giao dịch liên kết với hệ thống Serenity. Kết nối những nhà cung cấp tài khoản bên thứ ba. Nhận giấy phép hợp tác với những công ty môi giới hàng đầu.
>$19M — Qũy tự bảo hiểm rủi ro
- Chúng tôi tổ chức một qũy cần thiết để cung cấp bảo hiểm rủi ro cho vị trí của khách hàng với nhà sản xuất thị trường cho các công ty môi giới cấp A, - Bắt đầu phát triển sàn trong các khu vực pháp lý truyền thông.
Qũy phát triển
Nếu có số tiền đóng góp lớn thì chúng tôi sẽ nhận những giấy pháp trong một số khu vực pháp lý khác nhau, kết nối các nhà cung cấp thanh khoản mới và tăng chi phí tiếp thị và bán hàng.

Dành cho những người giữ token

Tương lai là với Serenity

Serenity là một dự án toàn cầu có mục đích là tập trung đa số các công ty môi giới Forex trên toàn thế giới trên sàn của mình.

Cơ cấu doanh thu của Serenity

 • Hoa hồng giữ token trên hợp đồng thông minh
 • Phí thuê bao gói dịch vụ bao gồm các công nghệ và thanh khoản cho công ty môi giới cấp A
 • Hoa hồng trọng tài thủ công

Đầu tư sinh lợi

 • Bạn có thể kiếm tiền gấp 2, 3, 5, 10 lần bằng token của Serenity!
 • Khách hàng phài đóng từ 50% đến 100% phí dịch vụ của công ty bằng token.
 • Các token đóng dịch vụ sẽ chấp nhận nếu gía của token không thấp hơn gía danh nghĩa hoặc theo gía thị trường nếu gía của token cao hơn gía danh nghĩa.
 • Các token sử dụng để đóng phí dịch vụ của công ty sẽ bị rút khỏi lưu thông và tiêu hủy.
 • Sau đó token ICO SERENITY được giao dịch tự do trên các sở giao dịch.

Chi tiết về ICO

Ngày tháng Pre-ICO - 15-30 tháng 11

Phí dịch vụ
Khách hàng phài đóng từ 50% đến 100% phí dịch vụ của công ty bằng token.
Dịch vụ công ty
Qũy của khách hàng được giữ gìn trên hợp đồng thông minh, trọng tài thủ công, Serenity ghi chép lịch sử giao dịch trong Blockchain,cung cấp thanh khoản.
Được điều chỉnh
Các token sử dụng để đóng phí dịch vụ của công ty sẽ bị rút khỏi lưu thông và tiêu hủy.
Giao dịch trên sở giao dịch
Sau đó token ICO SERENITY sẽ được giao dịch tự do trên các sở giao dịch.
Tổng số lượng token
3 500 000
Số lượng token (Pre-ICO)
150 000
Token
TOKEN SERENITY
Chữ viết tắt
SERENITY
Giá trị danh nghĩa
0.1 ETH
Giảm gía Pre-ICO
50%
Loại token
Phần mềm tiện ích

Những ngày ICO sẽ tuyên bố sau

Các cố vấn

Yagub Rahimov
Yagub Rahimov
Yagub Rahimov là CEO và nhà đồng sáng lập của 7marketz INC là công ty mẹ của AtoZForex.com, FintechEvents.Center và NewsOrgam Al. Kể từ năm 2005, Yagub đã sáng lập một số công ty với chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực kênh đầu tư thay thế và học máy tại 18 quốc gia....
More
Dmitry Rannev
Dmitry Rannev
CEO của AMTS Solutions là công ty phát triển công nghệ cho nhà môi giới, nhà sáng lập và ...
Aleksey Kutsenko
Aleksey Kutsenko
Nhà sáng lập của Tools For Brokers Inc là công ty phát triển phần mềm mà cung cấp các di...
Peter Tatarnikov
Peter Tatarnikov
COB của The Financial Commission (FinaCom PLC Ltd), là tổ chức tự điều chỉnh độc lập đầu t...
Julia Mikhalchuk
Julia Mikhalchuk
Luật sư đồng tiền Crypto, CorpLaw.Pro, cung cấp các dịch vụ tư vấn về việc phát hành toke...
Dmitry Orlov
Dmitry Orlov
Nhà sáng lập, nhà tưởng và nhà phát triển của dịch vụ đầu tư và sàn PAMM/RAMM.
Andrey Moskvitch
Andrey Moskvitch
Cố vấn về DueD trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ, vận chuyển công nghệ, luật Internet, ICO,...
Xem tất cả

Đội ngũ của chúng tôi

Stanislav Vaneev
Stanislav Vaneev
CEO và nhà sáng lập của Grand Capital, là công ty tài chính quốc tế cung cấp với luân ch...
Anton Vasin
Anton Vasin
Nhà đồng sáng lập của dự án Serenity và giám đốc điều hành, làm ngành công nghiệp Forex ở nh...
Denis Kulagin
Denis Kulagin
Chuyên gia trong lĩnh vực phát triển kinh doanh Forex trên những thị trường châu Á như Trung...
Vasiliy Alexeev
Vasiliy Alexeev
Ông có hơn 10 kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển thương mại, kể cả 6 năm kinh nghiệm phát...
Sergey Kozlovskiy
Sergey Kozlovskiy
Sergey bắt đầu đường công danh của mỉnh từ năm 2007 với tư cách là nhà phân tích tài chi...
Stanislav Pankratov
Stanislav Pankratov
Nhà phát triển hàng đầu của công ty, đã tham gia việc phát triển công nghệ Blockchain côn...
Elena Berestovaya
Elena Berestovaya
Chuyên gia PR, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng bá công ty và quản lý danh tiến...
Elizaveta Matveeva
Elizaveta Matveeva
Nhà thiết kế sản phẩm nhiều kỹ năng, có hơn 5 năm kinh nghiệm.
Jonathan Raharjo
Jonathan Raharjo
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng Indonesia
Xem tất cả

Những câu hỏi thường gặp

Có gì trong đó cho nhà giao dịch?

Có gì trong đó cho công ty môi giới?

Công dân của những quốc gia nào được mua token của Serenity?

Nếu tôi chuyển BTC đến tài khoản của bạn, nhưng trong lúc giao dịch ICO đã hết. Những điều gì sẽ xảy ra với ICO của tôi?

Mục đích tối thiểu là gì? Nếu không đặt được số tiền tối thiểu thì những điều sẽ xảy ra?

Khi nào bạn nhận số tiền trả Bounty?

Khi nào các token của bạn được giao dịch trên sở giao dịch?

Help